Apertyzacjaweki - pasteryzacja - abcdiet.pl

Apertyzacja (wekowanie) – jedna z metod pasteryzacji stosowana do konserwacji mięsa i jarzyn. Z technologicznego punktu widzenia konserwy apertyzowane są produktami owocowo-warzywnymi o mało zmienionych cechach zewnętrznych surowców.

Metoda ta została wynaleziona przez Nicolasa Apperta w roku 1810, polega ona na długotrwałym gotowaniu w 100 °C w szczelnie zamkniętych szklanych naczyniach.